Vítejte v sekci  pouze pro registrované !


Na těchto stránkách pomocí registrace a následně přihlášení do Členského klubu, získáte přístup na neveřejné stránky, které mohou obsahovat citlivé údaje. 

Můžete zde například najít informaci o cenách za pronájem prostor v Business Parku, nebo vzorové smlouvy, které byste v případě naší spolupráce podepisovali! Smlouvy se pochopitelně mohou lišit v závislosti na individuálních domluvených podmínkách.


Ještě nemáte členství?

Již jsem členem!

1. Jak vysoká je jistina - kauce?

Výše kauce odpovídá trojnásobku měsíční platby za pronájem bez DPH. Částka je vždy uvedena ve smlouvě, společně s číslem kaučního účtu, na který se hradí bezhotovostním způsobem. Je splatna do 5 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami. 

"Kauce" v právním pojetí

Obecně je kauce/jistina chápána jako jeden ze zajišťovacích institutů a jako taková nese některé jejich funkce. Je to například funkce zajišťovací, která v tomto případě slouží ke zlepšení ekonomicko-právního postavení věřitele působením na dlužníka k řádnému a včasnému plnění jeho závazku, dále funkce uhrazovací, která vytváří podpůrný zdroj uspokojení pohledávky věřitele, pokud nedojde ke včasnému a řádnému plnění závazku hlavního, přičemž je svým způsobem také způsobilá plnit funkci usnadnění důkazní situace, která zlepšuje postavení věřitele v případě soudního uplatnění pohledávky a funkce sankční, která  primárně plní prostředek smluvní pokuty. Jako zajištění slouží například  k úhradě vzniklých mimořádných nákladů, způsobené škody a další. Zbylá část připadá věřiteli jako sankce za porušení hlavního závazku.


2. Kde najdu aktuální nabídku volných pronájmů?

Nabídka aktuálně volných nebytových  prostor a venkovních ploch k pronájmu naleznete aktuálně zde:

 https://www.jihlava-park.cz/nabidka/

Doporučujeme kontaktovat někoho z týmu Business Parku přímo na uvedeném telefonním čísle, nebo mailové adrese a domluvit si osobní schůzku, na které se dozvíte i další možnosti. Areál prochází neustálou rekonstrukcí, a je tedy možné, že pro Vás najdeme ideální prostory, které jsou ještě před rekonstrukcí a tudíž nejsou veřejně inzerované. V takovém případě nabízíme možnost rekonstrukci udělat přesně podle Vašich potřeb a požadavků, nebo upravit platby nájemného v případě, že by Vám prostory stačili ve stávající podobě. 


3. Jak se k Vám dostanu?

Areál Business Parku se nachází v Antonínově Dole, což je městská část krajského města Vysočiny, Jihlavy.  Při příjezdu po dálnici D1 vyjeďte exitem 112 a pokračujte ve směru na Havlíčkův Brod. Na první světelné křižovatce zahněte do leva a pokračujte po hlavní silnici až k areálu, který se bude nacházet po Vaší pravé straně. 

Mapu s polohou areálu a kontakty naleznete na těchto stránkách. 

https://www.jihlava-park.cz/kontakt/